Monday, 29/11/2021 - 20:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS ĐỒNG TÂM
Ngày ban hành:
09/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UBND HUYỆNYÊN THẾ                 
KẾT QỦA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2020
   (Kèm theo Kế hoạch số:  29/KH-UBND  ngày  23  tháng 2 năm 2021 của UBND huyện)  
         
 
  
 
   Biểu số 1
TTBậc họcTổng số
trường 
Trường đã đạt chuẩn
(Lũy kế)
Trường được công nhận đạt chuẩn từ tháng 1/2020 đến 31/12/2020 Số trường đã hết thời hạn 5 năm chưa được công nhận lạiSố trường chưa đạt chuẩnGhi chú 
Tổng sốChia raCông nhận lạiCông nhận mớiTổng số trường
chưa đạt chuẩn
Đối chiếu với 5 tiêu chuẩn
(Đối với trường chưa công nhận đạt chuẩn)
Đạt chuẩn mức độ 1Đạt chuẩn
 mức độ 2
Tổng sốĐạt chuẩn mức độ 1Đạt chuẩn
 mức độ 2
Tổng sốĐạt chuẩn mức độ 1Đạt chuẩn
 mức độ 2
Số trường đạt tiêu chuẩn 1 Số trường đạt tiêu chuẩn 2 Số trường đạt tiêu chuẩn 3 Số trường đạt tiêu chuẩn 4 Số trường đạt tiêu chuẩn 5 Số trường không đạt
TC nào
1Mầm non212017311011001111010 
2Tiểu học171710722000000000000 
3THCS201717000022003333030 
Tổng số5854441033033004444040 
                     
Biểu số 2
14, 75, 12, 10, 16, 11, 13, 16 0, 86, 13, 2, 2, 67, 13, 2
    
  Text Box: Biểu số 2
 
 
UBND HUYỆNYÊN THẾ
                 
LŨY KẾ CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TÍNH ĐẾN 31/12/2020    
 (Kèm theo Kế hoạch số:  29/KH-UBND  ngày  23  tháng 2 năm 2021 của UBND huyện)    
      
 
  
 
           
Xã, phường, thị trấnMầm nonTiểu họcTHCSTHPT     
TTTên trườngĐạt mức độ 1 Đạt mức độ 2TTTên trườngĐạt mức độ 1 Đạt mức độ 2TTTên trườngĐạt mức độ 1 Đạt mức độ 2TTTên trườngĐạt mức độ 1 Đạt mức độ 2    
Thị trấn Phồn Xương1MN Thị trấn Cầu Gồ 11TH Thị trấn Phồn Xương 11THCS Hoàng Hoa Thám1 1THPT Yên Thế1     
 2MN Phồn Xương1     2Phổ thông DTNT1         
Thị Trấn Bố Hạ3MN Thị trấn Bố Hạ1 2TH Thị trấn Bố Hạ 13THCS Thị trấn Bố Hạ1 2THPT Bố Hạ1     
 4MN Bố Hạ 1                
Xã Đồng Tâm5MN Đồng Tâm 1    4TH&THCS Đồng Tâm1         
Xã Tân Sỏi6MN Tân Sỏi1 3TH Tân Sỏi 15THCS Tân Sỏi1         
Xã Đồng Lạc7MN Đồng Lạc1 4TH Đồng Lạc1 6THCS Đồng Lạc1         
Xã An Thượng8MN An Thượng1 5TH An Thượng 17THCS An Thượng1         
Xã Hồng Kỳ9MN Hồng Kỳ1 6TH Hồng Kỳ1 8THCS Hồng Kỳ1         
Xã Hương Vỹ10MN Hương Vỹ1 7TH Hương Vỹ 19THCS Hương Vỹ1         
Xã Đồng Vương11MN Đồng Vương1 8TH Đồng Vương1 10THCS Đồng Vương1         
Xã Đồng Tiến12MN Đồng Tiến1 9TH Đồng Tiến1 11THCS Đồng Tiến1         
Xã Tam Hiệp13MN Tam Hiệp1 10TH Tam Hiệp 112THCS Tam Hiệp1         
Xã Canh Nậu14MN Canh Nậu1 11TH Canh Nậu1 13THCS Canh Nậu1         
Xã Xuân Lương15MN Xuân Lương1 12TH Xuân Lương1 14THCS Xuân Lương1         
Xã Tam Tiến    13TH Tam Tiến1     3THPT Mỏ Trạng1     
Xã Tân Hiệp16MN Tân Hiệp1     15TH&THCS Tân Hiệp1         
Xã Đồng Kỳ17MN Đồng Kỳ1 14TH Đồng Kỳ 116THCS Đồng Kỳ1         
Xã Đông Sơn18MN Đông Sơn1 15TH Đông Sơn1             
Xã Đồng Hưu19MN Đồng Hưu1 16TH Đồng Hưu1             
Xã Tiến Thắng20MN Tiến Thắng1 17TH Tiến Thắng1 17THCS Tiến Thắng1         
Cộng  173  107  17   3     
                     
UBND HUYỆNYÊN THẾ                  
 
 
  
 
                  
TỔNG HỢP CÁC XÃ CÓ TRƯỜNG MN, TH, THCS, TH&THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA             
 3, 122, 44, 26, 5, 29, 44, 27
                     (Kèm theo Kế hoạch số:  29/KH-UBND  ngày  23  tháng 2 năm 2021 của UBND huyện)
Biểu số 3             
TTTổng số trường MN, TH, THCS, TH&THCSXã, Phường, Thị trấn có 100% trường đạt chuẩn quốc giaXã, Phường, Thị trấn có trường thuộc 3 cấp học đạt chuẩn quốc giaXã, Phường, Thị trấn có 2 cấp học đạt chuẩn quốc giaXã, Phường, Thị trấn có 1 cấp học đạt chuẩn quốc giaXã, Phường, Thị trấn chưa có trường đạt chuẩn             
1Thị trấn Phồn Xương4111 0             
2Thị Trấn Bố Hạ4111 0             
3Xã Hương Vỹ3111 0             
4Xã Đồng Tâm2111 0             
5Xã Tân Sỏi3111 0             
6Xã Đồng Lạc3111 0             
7Xã An Thượng3111 0             
8Xã Hồng Kỳ3111 0             
9Xã Đồng Vương3111 0             
10Xã Đồng Tiến3111 0             
11Xã Tam Hiệp3111 0             
12Xã Canh Nậu3111 0             
13Xã Xuân Lương3111 0             
14Xã Tam Tiến3   10             
15Xã Tân Hiệp3111 0             
16Xã Đồng Kỳ3111 0             
17Xã Đông Sơn3  1 0             
18Xã Đồng Hưu3  1 0             
19Xã Tiến Thắng3111 0             
Tổng 5816161810             
                     
UBND HUYỆNYÊN THẾ                 
 
 
  
 
    Biểu số 4           
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2021            
             (Kèm theo Kế hoạch số:  29/KH-UBND  ngày  23  tháng 2 năm 2021 của UBND huyện)            
   3, 92, 71, 6, 7, 12, 71, 6
 
  
 
             
TTBậc họcTrường được công nhận mới điền số 1. Trường được công nhận lại không điền Trường đạt chuẩn tính đến 31/12/2020Danh sách các trường xây dựng đạt chuẩn quốc gia
năm 2021
Ghi chú            
            
Tổng số Tên trườngMức độ 1Mức độ 2            
Chuẩn mới                 
1Mầm non 201MN Tam Tiến1              
2Tiểu học 17                 
3THCS 171THCS Tam Tiến1              
Chuẩn lại và nâng chuẩn                    
1Mầm non 200                
2Tiểu học 175TH Đồng Hưu1              
 TH Tân Sỏi 1             
 TH TTr Bố Hạ 1             
 TH TTr Phồn Xương 1             
 TH An Thượng  1             
3THCS 171TH&THCS Đồng Tâm1              
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực