Wednesday, 18/05/2022 - 13:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS ĐỒNG TÂM
 • Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
  | Trường TH&THCS Đồng Tâm | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2016
  | Trường TH&THCS Đồng Tâm | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
  Niêm giám thống kê giáo dục năm 2016
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2017
  | Trường TH&THCS Đồng Tâm | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
  Niêm giám thống kê giáo dục năm 2017
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2018
  | Trường TH&THCS Đồng Tâm | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
  Niêm giám thống kê giáo dục năm 2018
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2019
  | Trường TH&THCS Đồng Tâm | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
  Niêm giám thống kê giáo dục năm 2019
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2020
  | Trường TH&THCS Đồng Tâm | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
  Niêm giám thống kê giáo dục năm 2020
 • CSVC,Quy mô trường lớp, số học sinh, đội ngũ giáo viên, ngân sách 2021-2022
  | Trường TH&THCS Đồng Tâm | 36 lượt tải | 2 file đính kèm
 • CSVC,Quy mô trường lớp, số học sinh, đội ngũ giáo viên, ngân sách 2020-2021
  | Trường TH&THCS Đồng Tâm | 48 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng liên lạc điện tử eNetViet
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 3776 lượt tải | 12 file đính kèm