Thứ tư, 18/05/2022 - 12:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS ĐỒNG TÂM
 • Nguyễn Thị Sứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0838309890
  • Email:
   thiensu18@gmail.com
 • Hoàng Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0982211970
  • Email:
   hoangthuy1970yt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4 5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0387432232
  • Email:
   nguyenthihoaquyen1974@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Phấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 1 2 3
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0984219742
  • Email:
   minhphanyt@gmail.com